חישובים פיננסיים

 

 

 

 

 

תכניות חישובים פיננסיים , ניתוח דוחות כספיים וניהול הסיכונים הפיננסיים, המביאות לשיפור איכות קבלת ההחלטות בנושאים פיננסיים ומקנות ידע, הבנה וכלים להתנהלות פיננסית נכונה